Title Image

Nyheter

 
 
Så här ser planen ut!

Tisdag den 29e juni kommer vi som sitter i skrivgruppen att ha ett första utkast färdigt av vår vision, de övergripande målen och våra insatsområden. Detta arbete grundar sig i de digitala stormöten som vi har genomfört, och det fysiska gemensamma möte som skedde 2 juni. Utifrån dessa möten, samt nära kontakt med de representanter från LAG som är involverade i processen har det skapats ett underlag som baseras på hur vi vill jobba i nästa programperiod, och hur vi vill att vårt område utvecklas fram till 2030. 

Kick-off 20 augusti för LAG

I augusti kommer vi ha ett större gemensamt möte för samtliga i LAG, och för de som arbetar på våra kontor och med strategin. Innan detta möte planeras en så kallad remissrunda till LAG, på det som då skrivits i vår nya strategi. 

Under tiden så cirkulerar två enkäter i vårt område, en riktad till unga upp till 25 år, och en enkät för alla över 25. Syftet med enkäterna är att komplettera vår SWOT och analys som ligger till grund för strategin, och att skapa en mycket bred förankring i lokalsamhället. Utskicken baseras på en lista med intressenter som är viktiga för en bred förankring, och alla i LAG har fått komma med förslag på vilka som ska kontaktas. LAG ansvarar också för att distribuera enkäten till minst fem mottagare var. Mottagarna ska spegla den part som LAG-medlemmen tillhör, eller på annat sätt vara relevanta. 

Semester

Vecka 27, 28 och 29 så har vi semester.

 
 
Våra LAG-styrelser bjuds in till kick-off!

Den 20 augusti så kommer vi att ses för att lära känna varandra och varandras områden. Vi kommer också att jobba tillsammans med vår strategi. 

Observera att inbjudan endast gäller LAG-styrelser och anställda kopplade till strategiarbetet. Inbjudan är inte för allmänheten. 

Swotanalys

Analysen är framtagen tack vare alla engagerade personer som deltagit på våra digitala och fysiska möten, och svarat på våra enkäter. Denna analys ligger tillsammans med ett antal andra underlag till grund för att ta fram bland annat vision, mål och insatsområden. Vi håller på att ta fram ett färdigt utkast på just detta, som ska gå ut på remiss till vårt LAG, ungdomsnätverk och olika intressenter. 

Vad händer just nu?

2021-08-17

  • Vi förbereder vår gemensamma kick-off som går av stapeln nu på fredag på eminenta Träffpunkt Elfdalen i Klippan. Där ska vi bland annat ha en workshop för att testa hur olika projekt kan vara förenliga med vår nya strategi.
  • Parallellt med detta så går ett utkast av delar av strategin ut på remiss till bland andra våra båda LAG. Deadline för att komma med synpunkter är satt till måndag den 23 augusti.
  • Den 31 augusti så kommer vi att ha ett möte med tema ungdomar.
  • Vi träffar också aktörer såsom kommuner och organisationer av olika slag och andra viktiga intressenter som får komma med synpunkter eller allmänna tankar kring kommande programperiod och strategin som tas fram. 
  • Vår enkät som kompletterar övriga möten, digitala möten och swot är fortfarande öppen för bland annat offentlig sektor. Om du som läser detta vill svara på den så går det jättebra! Bara klicka på huvudfliken om vår Strategi här så finns det en länk för dig som är 25 år eller äldre, och en länk för unga under 25. Sista svarsdag var den 9 juli, men vi läser och beaktar alla svar vi får fortsatt ett tag. 

Remissrundor, ungdomar och tidslinje!

Efter en mycket lyckad Kick-off på Elfdalen med våra båda LAG, så jobbar vi nu med att gå igenom synpunkter på ”remissrunda ett” från alla våra LAG-ledamöter. Vi planerar också inför den andra och sista remissrundan.

 

Idag – tisdag – har vi haft ett möte med ungdomsansvarig i MittSkåne för att prata om förankringen mot målgruppen unga och unga vuxna. Förutom det arbete som redan har gjorts i form av enkäter, deltagande i våra digitala möten och förankring hos olika parter med  ett nätverk hos unga i vårt område , så kommer vi att skriva in i strategin hur man kan jobba med denna målgrupp i kommande programperiod.

 

Vi gör nu också en tidslinje på vad som är kvar att göra och att skriva in i mallen för strategin.

 

 

🍀Imorgon så bjuder Jordbruksverket in till vad de kallar för Uppsamlingsmöte. Det rör alla oss i Leadersverige som är aktiva i att skriva själva strategin. Inför detta möte så har vi gemensamt i vårt område skickat in ett antal frågor som vi vill att Jordbruksverket svarar på /kommenterar kring.
 
🍀 Vi jobbar också intensivt inför det som vi kallar för samrådsrunda, som kommer att pågå mellan den 22 och 27 september. Då kommer ett ganska färdigt utkast av strategins ännu icke påsedda delar att gå ut till LAG och olika intressenter, tillsammans med ett enkelt formulär. Formuläret (enkäten) hjälper till med vad det är man ska kika på så att detta blir så konstruktivt och effektivt som möjligt för alla parter.

Det börjar närma sig!

Just nu förbereder vi det sista inför de som kallas för samrådsrunda (också kallad remissrunda).
Delar av strategin kommer att gå ut till våra båda LAG, och andra viktiga aktörer för påsyn och förankring.
Arbetsgången kommer att vara lite olika, beroende på vem du är som får materialet. Men huvudsakligen så får du en pdf med de delar som är relevanta för dig att kika på, samt en länk till ett enkätformulär som tydligt anger vilka frågor som du ska svara på.
Det är ungefär tre frågor om innehållet som vi vill att man svarar på.
(Korrekturläsning och formateringsfel är inte något som mottagaren behöver lägga någon tid på.)
 
🌻Vi vill redan på förhand tacka alla er som medverkar i detta arbete på olika sätt, och gör att vår strategi förankras brett och djupt!
Samrådsrundan är avslutad!
 
💐 Tack till alla er som tagit er tid att läsa vårt senaste utkast av strategin.
 
🥳Det har varit otroligt intressant och givande att gå igenom era smarta, konstruktiva och initierade frågor, synpunkter och förslag.
 
☕️På måndag så har vi ett gemensamt möte i skrivargruppen, för att göra klart det sista och korrekturläsa hela strategin i sin helhet.
 
🍀Vi kommer också att stämma av en sista gång, så att den svarar mot alla Jordbruksverkets urvalskriterier!
Person sitter vid bord och arbetar vid dator. Stämningen är mysig med levande ljus och kaffekoppar.
Nu är vår utvecklingsstrategi klar!
 
Igår, måndag 11 oktober, lämnade vi in vår strategi!
Utan alla er engagerade själar så hade detta arbete – på riktigt – inte varit möjligt. Det är era – lokalsamhällets – tankar, perspektiv, önskemål, behov, drömmar och erfarenheter som nu bildar en sammanhängande utvecklingsstrategi för de 13 kommuner som 2023 blir vårt nya fantastiska område.
 
Klicka här för att läsa eller ladda ner utvecklingsstrategin: 
 
 
 
Färgglada ballonger och konfetti

Detta har hänt sedan sist

Strategin är färdigställd
  • Den 13 oktober skickade Leader Nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling in målvärden och urvalskriterier till jordbruksverket. Vilket innebär att det nu finns en fullständig strategi som den nya organisationen ska arbeta utifrån!
Den nya föreningen bildas i slutet av 2022
  • I slutet av året kommer det att hållas en konstituerandes stämma och därefter påbörjar vi ”slutet av början”. Det vill säga medfinansieringsintygen från kommunerna och skicka in det sista till SJV. Sista datum för detta är 1 april.
  •  

Två Leaderområden blir ett!

En ny programperiod startar 2023 och en ny förening bestående av 13 kommuner i nordvästra och mellersta Skåne ska skapas. Föreningen ska ledas av en styrelse med ledamöter från offentlig, ideell och privat sektor. Styrelsens uppgift är att uppfylla de uppsatta målen i vår gemensamma strategi genom att prioritera vilka projekt som ska beviljas stöd i området. Styrelsen ska spegla området genom sektor, kompetens, ålder och geografisk spridning.

Kontakta valberedningen och nominera dig själv eller någon du tror passar in i det här kompetenta och drivna gänget:

e-post 
info@mittskaneutveckling.se

telefon
Emma Nilsson, 0709-106675
Christina Nordberg Prah 0705-356002